logo

Wij werken uitsluitend met biologisch en/of duurzaam verkregen vlees, vis uit de omliggende wateren en Noordzee,  groenten uit het seizoen. 

Regionaal, omdat wij het belang van een beter voedselsysteem inzien. 

En promoten met trots ons ‘zee’ lands goed. Voor  info  mail naar info@debeuze,nl.

lokaal en regionaal

Mosselen/oesters van Bout, uit Bruinisse, paling en in het seizoen Oosterschelde kreeft van van de Hoek uit Moriaanshoofd en ons vlees uit de polders van Kortgene. Geslacht en verwerkt door slagerij Verburg uit diezelfde plaats. De meeste groente komt uit de landwinkels, welke worden bevoorraad door de omliggende boerderijen

 

>SCHOUWEN-DUIVELAND

In ieder jaargetijde heeft Schouwen-Duiveland zijn charme.

Stoere duinen aan de zeezijde, fiere dijken langs de Oosterschelde en

de Grevelingen en machtige wolkenvelden in de lucht.. >lees verder

Historie

Ons restaurant is gevestigd in een pand uit de zeventiende eeuw en staat aan het Havenplein in Zierikzee. Voorheen een handelaars woning aan het water, waar de schepen afmeerden om hun waar onder  ‘’de Beuze’’, de zuilengalerij voor de Gasthuiskerk, te verhandelen.

Rond de eeuw wisseling, is de woning eigendom van gerechtsdeurwaarder dhr. J. Franse (1838-1916). Tijdens de oorlogsjaren is het in gebruik geweest door de bezetters.

In het jaar 1967, start een hofmeester uit s’Gravenhage hier een luxueus restaurant voor de beter gesitueerden uit de randstad.

 

Vanaf 1993 tot heden beheert de familie Landman het restaurant, inmiddels beter bekend als ‘’De Beuze’’. De gerechten en de samenstelling van de kaart is altijd met gebruik van produkten die op dat moment voor handen zijn. We volgen trouw de seizoenen en werken veel samen met de omliggende bedrijven, zodat bij ons de herkomst bekend is. Vis van Habraken en mosselen/oesters van Bout, beide uit Bruinisse, de paling van van de hoek uit Moriaanshoofd en ons vlees uit de polders van Kortgene, geslacht en verwerkt door slagerij Verburg uit de zelfde plaats. De meeste groente komt uit de landwinkels, welke worden bevoorraad door de omliggende boerderijen.

 

 

 

 

Zierikzee

 

De stad dankt haar bloei en welvaart grotendeels aan haar strategische ligging aan het water en haar haven. Ze dreef in de middeleeuwen handel met Engeland en de Oostzee en lag aan een belangrijke handelsroute naar Vlaanderen.

Het moet in het middeleeuwse Zierikzee bijzonder bedrijvig zijn geweest.

De talrijke handswerklieden hadden zich verenigd in een veertigtal gilden.

De belangrijkste bronnen van bestaan waren, naast de koopvaardij en de visserij, onder andere de lakenbereiding en de meekrapcultuur. Het Zierikzeese laken genoot een goede reputatie vanwege de kleurvastheid, die waarschijnlijk te danken was aan de gebruikte meekrap. Als in de tweede helft van de 13e eeuw was er sprake van belangrijke meekrapcultuur. De wortels van de meekrapplant werden in meestoven gedroogd en vermalen tot zeer gewilde rode verfstof.

 

Bezienswaardigheden

Zierikzee kreeg al in 1248 stadsrechten toegekend. Als sluitstuk van de Oosterschelde en van Holland werd de stad vaak aangevallen en moest ze zich goed bewapenen, vandaar de vestingen en stadspoorten. In geen enkele andere Nederlandse stad bleven zoveel stadspoorten bewaard: drie van de zes die er ooit geweest zijn.

Vooral tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden kreeg Zierikzee het zwaar te verduren. Desondanks bleven de kostbaarste monumenten bewaard en huisvest ze maar liefst 80 procent van alle monumenten op Schouwen-Duiveland. Bij de uitschieters in de skyline hoort de Sint-Lievens Monstertoren, bijgenaamd 'de Dikke Toren'. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de toren 180 tot 200 meter hoog zou reiken. Maar plotse budgettaire problemen zorgden ervoor dat hij 'slechts' 62 meter hoog werd. Een andere blikvanger is het oude stadhuis, waar hoog boven de grond de zeegod Neptunus, gekleed in een zedig rokje en helemaal in bladgoud gehuld, dienst doet als windwijzer. De muziek van de beiaard brengt extra sfeer op de kade met haar prachtige herenhuizen en kleine, oergezellige winkeltjes.

Zierikzee is echt ontwapenend tijdens de herfst.

 

Zierikzee staat in de top-10 van de Nederlandse monumentensteden. In Zierikzee zijn ruim 500 rijksmonumenten te vinden. Enkele voorbeelden zijn:

St.Lievens Monstertoren, het Gravensteen, het Burgerweeshuis, de Gasthuiskerk, het voormalige stadhuis, de Nieuwe Kerk en het Poortencomplex aan de Oude Haven.

In Zierikzee en omgeving heerst ruimte. Het netwerk van fietsknooppunten is perfect om het eiland te verkennen. Bovendien werd in de jaren negentig van de vorige eeuw de natuur in 44 gebieden rond de Oosterschelde in haar oorspronkelijke staat hersteld. De grond werd er een stuk schraler en staat vol plassen, maar deze locaties zijn opnieuw specifieke foerageergebieden voor vogels geworden. Het grootste gebied ligt net ten westen van Zierikzee. We adviseren u vooral uw verrekijker mee te nemen.

Op bestuurlijk terrein voltrok zich in de loop van de eeuwen een omvangrijke schaalvergroting. Naast de steden waren er de heerlijkheden, met daarin talrijke dorpen. Kleine heerlijkheden werden samengevoegd, andere verdwenen door overstromingen. In de loop van de 19de eeuw bedroeg het aantal gemeenten achttien.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1961 werd dat aantal teruggebracht tot zes.

Vanaf 1997 zijn deze zes opgegaan in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Die bestuurlijke schaalvergrotingen waren deels een reactie op de vele veranderingen, die zich voltrokken.

 

De Watersnoodramp van 1953 trok met 531 slachtoffers diepe sporen. Herstel volgde, maar niet alleen dat. In 1965 kreeg Schouwen-Duiveland vaste verbindingen; de Grevelingendam en de Zeelandbrug. In 1972 volgde de Brouwersdam en in 1986 de Oosterscheldekering. De ontsluiting van het eiland betekende een grote stimulans voor de recreatie. Schouwen-Duiveland is vooral bekend om zijn brede stranden, zijn riante jachthavens en zijn monumentenrijkdom. Het Schouwen-Duiveland van nu is een regio met een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.

Een streek met volop cultuurhistorie en natuur. Een gebied ook dat vooral een grote aantrekkingskracht uitoefent op recreanten uit binnen- en buitenland.

Schouwen-Duiveland heeft veel te bieden. Het is geen eenvoudige taak, maar wel een enorme uitdaging om dat vele goede te behouden, op verantwoorde wijze te beheren en nieuwe mogelijkheden te benutten.

 

Huib Uil, gemeentearchivaris. www.schouwen-duiveland.nl